הקדמה:

חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007 נחקק במטרה להבטיח את זכות הגישה להשכלה הגבוהה, את זכויות הסטודנט ואת הזכות לשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים