חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007 נחקק במטרה להבטיח את זכות הגישה להשכלה הגבוהה, את זכויות הסטודנט ואת הזכות לשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוה.

פרטים

שם החוק:חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים