הקדמה:

חוק המועצה הישראלית לצרכנות, שהתקבל בשנת 2008, קובע את מעמדה של המועצה לצרכנות בחקיקה ראשית, ונועד לחיזוק יכולתה להגן על הצרכנים ולקדם את זכויותיהם. החוק מבסס את עצמאות המועצה הישראלית לצרכנות, מרחיב את סמכויותיה ומעניק לה כלים אזרחיים להגנה על הצרכנים. על פי החוק, המועצה הישראלית לצרכנות תפעל באופן עצמאי, לטובת הצרכן ולקידום הצרכנות בישראל בהיבטיה השונים.  

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח-2008
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות