הקדמה:

חוק המקרקעין מסדיר את הזכויות והחובות של בעלים של מקרקעין. החוק מסדיר בין היתר גם את הזכויות והחובות של דיירים בבתים משותפים, קובע כללים לניהול הבית המשותף ואסיפת הדיירים ומגדיר מהם החוקים החלים על כל פרט ופרט בבית המשותף.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים