הקדמה:

חוק המקרקעין (בתים משותפים) מסדיר את עניין המגורים בבתים משותפים, קובע כללים לניהול הבית המשותף ואספת הדיירים ומגדיר מהם החוקים החלים על כל פרט ופרט בבית המשותף.

חוק המקרקעין קובע כי בעלי דירות רשאים לערוך תקנון או לשנות את הוראותיו ברוב של שני שלישים מבעלי הדירות של הרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים