הקדמה:

ב-01.04.1997 נכנס לתוקף חוק המתווכים במקרקעין, המגדיר מהו תיווך מקרקעין, מהם התנאים לעסוק במקצוע התיווך, גובה דמי התיווך, בלעדיות שירותי התיווך, חובת המתווך, מועדי התשלום ועוד.

בהתאם לחוק זה, "תיווך במקרקעין" הנו פגישה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקת זכות מקרקעין כגון: דירה, בנין, קרקע או מבנה תעשייתי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים