הקדמה:

ב-01.04.1997 נכנס לתוקף חוק המתווכים במקרקעין, המגדיר מהו תיווך מקרקעין, מהם התנאים לעסוק במקצוע התיווך, גובה דמי התיווך, בלעדיות שירותי התיווך, חובת המתווך, מועדי התשלום ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים