ב-01.04.1997 נכנס לתוקף חוק המתווכים במקרקעין, המגדיר מהו תיווך מקרקעין, מהם התנאים לעסוק במקצוע התיווך, גובה דמי התיווך, בלעדיות שירותי התיווך, חובת המתווך, מועדי התשלום ועוד.

פרטים

שם החוק:חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996
קישור:נוסח החוק באתר "נבו"
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים