חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים קובע כי ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין ההסתדרות למדינת ישראל בתאריך 04.12.2012 יחול על כל עובדי קבלן שירות בתחומי הניקיון והשמירה העובדים בגופים ציבוריים.

פרטים

שם החוק:חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר האוצר

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים