הקדמה:

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים קובע כי ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין ההסתדרות למדינת ישראל בתאריך 04.12.2012 יחול על כל עובדי קבלן שירות בתחומי הניקיון והשמירה העובדים בגופים ציבוריים.

  • החוק קובע כי אם קבלן מפר את חובותיו על פי ההסכם הקיבוצי, ניתן בחלק מהמקרים להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והוא עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח.
  • בחלק מהמקרים ניתן גם להגיש תלונה נגד הגוף שאצלו מבצע העובד את העבודה (למרות שהחובה להעניק את ההטבות חלה על הקבלן), וגם הוא עשוי להיות חשוף לעיצום כספי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר


נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים