הקדמה:

חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 מסדיר את הקמת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומגדיר את תפקידיה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר התחבורה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים