חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 מסדיר את הקמת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומגדיר את תפקידיה.

פרטים

שם החוק:חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר התחבורה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים