הקדמה:

חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה) מסדיר את נושא הסיוע למי שאיבדו בן משפחה כתוצאה מתאונת דרכים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים