חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה) מסדיר את נושא הסיוע למי שאיבדו בן משפחה כתוצאה מתאונת דרכים.

פרטים

שם החוק:חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים