הקדמה:

חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה) מסדיר את נושא הסיוע למי שאיבדו בן משפחה כתוצאה מתאונת דרכים.
במסגרת החוק, הוקם מרכז סיוע לטיפול במשפחות נפגעי תאונות דרכים והוגדרו תפקידיו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים