הקדמה:

חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג - 1983 מסדיר את פעילותה של הרשות לשיקום האסיר וזאת על-מנת לצמצם מועדות האסירים ושילובם בחזרה בחברה הנורמטיבית.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג - 1983
נוסח החוק:
 • תפקידי הרשות לפי החוק:
  • גיבוש מדיניות שיקום אסירים ויצירת מודעות חברתית בנושא שיקום האסיר
  • הכנת תכניות שיקום לקראת שחרור
  • שיקום אסירים בקהילה ובהוסטלים
  • סיוע למשפחת האסיר בעת המאסר ואחריו
  • פיתוח פרויקטים ייחודיים לנשות וילדי אסירים
  • ביצוע תכניות שיקום בפיקוח
  • שיקום וליווי תעסוקתי
  • פיתוח מענים שיקומיים מותאמים לאוכלוסיות אסירים ייחודיות (נשים, נוער, עברייני מין, אלימות במשפחה, שיקום תורני, בני מיעוטים ועוד)

נושאים וזכויות

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.