החזרה לחיים הנורמטיבים אחרי תקופת מאסר מלווה בעזרה מהמערכת

האסיר המשתחרר שעושה את צעדיו הראשונים בחזרה לחיים נורמטיביים, לא לבד. כבר בתקופת שהותם של אסירים במאסר, פועל שירות בתי הסוהר להקנות לאסיר כלים מתקנים שיסייעו לו לקראת השחרור. אחרי השחרור עומדת לרשותו הרשות לשיקום האסיר (רש"א) וגורמים נוספים שתפקידם לסייע לו בדיור, תעסוקה, לימודים ועוד.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים