הקדמה:

חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000 מגדיר תכנית השאלת ספרי לימוד אשר תכליתה להוזיל במידה ניכרת את עלויות רכישת ספרי הלימוד בבתי הספר.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך

לפי החוק, תכנית השאלת ספרי הלימוד תופעל בכל בתי הספר.

  • מנכ"ל משרד החינוך רשאי להחליט כי התכנית לא תופעל בבית ספר מסוים, אם אין כדאיות כלכלית לקיום התכנית באותו בית ספר.

עדכונים לחוק

  • בתיקון מס' 7 לחוק מיום 05.01.2014 נקבע, בין השאר, כי הפעלת תכנית השאלת ספרי לימוד מהווה חובה המוטלת על כלל בתי הספר ואינה מוגדרת עוד כתכנית רשות. עוד נקבע כי הורי תלמידים שאינם מעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית יוכלו להודיע על כך לבית הספר.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

  • עתמ (ת"א) 2402/05 ענת קציר נ' משרד החינוך (באתר נבו) -
    • בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים חייב את עיריית חולון, כסעד של צדק, לדאוג למימון דמי השאילה אותם נדרשה אם של תלמיד לשלם כתנאי להשתתפות בתכנית להשאלת ספרים.
    • מימון העירייה את דמי השאילה נקבע במקרה זה לאור נסיבות כלכליות קשות של האם אשר מנעו ממנה לעמוד בתשלומים אלו.

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.