חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000 מגדיר תוכנית השאלת ספרי לימוד אשר תכליתה להוזיל במידה ניכרת את עלויות רכישת ספרי הלימוד בבתי הספר.

פרטים

שם החוק:חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.