הקדמה:

חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000 מגדיר תוכנית השאלת ספרי לימוד אשר תכליתה להוזיל במידה ניכרת את עלויות רכישת ספרי הלימוד בבתי הספר.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.