הקדמה:

חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957 מסדיר את גובה שכר הטרחה המקסימלי שניתן לגבות עבור טיפול בתביעות פיצוי של קרבנות רדיפות הנאצים ועוזריהם (תביעות המבוססות על חקיקת פיצויים).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות