חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957 מסדיר את גובה שכר הטרחה המקסימלי שניתן לגבות עבור טיפול בתביעות פיצוי של קרבנות רדיפות הנאצים ועוזריהם (תביעות המבוססות על חקיקת פיצויים).

פרטים

שם החוק:חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957
קישור:נוסח החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות