הקדמה:

חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, תשנ"ב-1992 קובע כי כל תושב ואזרח ישראל שהרשות המאשרת הכירה בו כאסיר ציון, או כבן משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר, או כבן משפחה של הרוג מלכות, יכול להימצא זכאי לתגמולים בהתאם לחוקי הביטוח הלאומי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, תשנ"ב-1992
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.