הקדמה:

חוק התכנון והבניה מסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים