חוק התכנון והבניה מסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית.

פרטים

שם החוק:חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים