הקדמה:

משמעות המונח פרויקט או מתחם פינוי בינוי היא שטח קרקע שהוחלט לפנות את תושביו, להרוס את בתי המגורים שבו ובמקומם לבנות בנייני מגורים חדשים. למשרד הבינוי והשיכון יש סמכות להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי והמסגרת החוקית לכך הינה סעיף 33א' לחוק התכנון והבניה משנת 1965 וחוק פינוי ובינוי (פיצויים), שחוקק בשנת 2006 במטרה להתמודד עם סירובם של דיירים מסוימים להתפנות במסגרת הסכמי פינוי בינוי, כאשר רוב דיירי הבניין המפונה מסכימים לפינוי.

לפי חוק זה, דייר המסרב באופן בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי או מתנה את הסכמתו לפינוי בתנאים בלתי הגיוניים, בשעה שקיים רוב מיוחס של דיירים המסכימים לעסקה, ישא באחריות לנזקי שאר הדיירים כתוצאה מעיכוב העסקה. החוק גם מפרט מתי סירוב של דייר לא יחשב כבלתי סביר, למשל כאשר עסקת הפינוי בינוי המוצעת אינה כדאית מבחינה כלכלית, או כאשר לא הוצעו לדייר מגורים חלופיים לתקופת הקמת הבניין החדש.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים