הקדמה:

חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998 מגדיר מושגים במסגרת הזכות לדיור ציבורי, כגון: מי זכאי להחשב כדייר ממשיך בדיור הציבורי, מי נחשב כקרוב משפחה לצורך קביעת זכאות להכרה כדייר ממשיך וחובותיהן של החברות לדיור ציבורי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבינוי והשיכון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.