חסרי דירה עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי בהתאם לתנאי הזכאות


הדיור הציבורי בישראל מציע פתרונות דיור לאוכלוסיות שאין ביכולתן לשכור דירה בשוק הפרטי.

 • הזכאות לדיור ציבורי נקבעת בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון, כאשר חברות מאכלסות אחראיות על אכלוס הזכאים בדירות.
 • הזכאות ניתנת ביישוב המגורים של מבקשי הסיוע. לזכאים שאין ביישוב מגוריהם דיור ציבורי תאושר דירה ביישוב סמוך.
 • במקרים הבאים תהיה זכאות לדיור ציבורי צמוד קרקע:
  • דיירים שרתוקים לכיסא גלגלים.
  • דיירים שוועדה רפואית מטעם משרד הבינוי השיכון מצאה כי יש הכרח שיגורו בקומת קרקע או בבניין עם מעלית.

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • למי שממתינים לדירה בדיור הציבורי, תעודת הזכאות שהוציאו תהיה תקפה למשך 4 שנים.
 • אם כעבור 4 שנים לא יימצא להם פתרון דיור עליהם לחדש את הזכאות בהתאם לכללים.

ביטול או שינוי הזכאות

 • הזכאות הנוכחית תבוטל אם יימצא כי:
  • לזכאים יש בעלות על דירה או חלק בדירה.
  • הזכאים מכרו דירה אחרי שאושרה להם קבלת דירה ציבורית או החלפתה.
  • הזכאים קיבלו סיוע לרכישת דירה שניתן אחרי שאושרה להם קבלת דירה ציבורית או החלפתה.
 • מקרים נוספים שבהם תבוטל הזכאות הנוכחית:
  • נישואים של הורה עצמאי.
  • גירושין או פרידה של בני זוג.
 • במקרה של פרידה בין הורים, הזכאות להמשיך לגור בדיור הציבורי תינתן להורה שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • רוב ילדי המשפחה נמצאים במשמורת של ההורה.
  • במשמורת של ההורה נמצא ילד נכה רתוק לכיסא גלגלים או למיטה (גם אם רוב ילדי המשפחה לא במשמורת אצל אותו הורה וגם אם ההורה השני רתוק לכיסא גלגלים). הזכאות להמשיך לגור בדירה מותנית בכך שהדירה מותאמת לילד הנכה.
 • אחרי פטירה של אחד מבני זוג זכאים:
  • הזכאות של בן/בת הזוג שנותר/ה תעודכן בהתאם לנתונים האישיים.
  • הזכאות תימשך עד 4 שנים מתחילת הזכאות המקורית של בני הזוג.
דוגמה
משפחה שהייתה זכאית לדירה בקומה נמוכה בגלל המצב הרפואי של אחד מבני הזוג. אחרי פטירתו הזכאות לדירה תיקבע בהתאם לנתוני המשפחה המעודכנים.

גודל הדירה (מספר החדרים)

 • מספר החדרים בדירה נקבע לפי מספר הנפשות:
מספר הנפשות מספר החדרים
1 1
2 2-1.5
4-3 2
6-5 3
9-7 4
 • אם דירה בגודל מסוים הוצעה לכל מי שזכאים לה וכולם סירבו לקבל אותה (או שאין ביישוב זכאים לדירה באותו גודל), הדירה תוצע למי שזכאים לדירה קטנה יותר.
 • ביישובים עם מעט דירות פנויות הזכאים יכולים להגיש בקשה לקבל דירה קטנה מזו שהם זכאים לה. לשם כך עליהם לחתום על מסמך שבו הם מוותרים על דירה שתואמת את נתוניהם.
 • אם יש במשפחה נכה רתוק לכיסא גלגלים:
  • משפחה עם עד 4 נפשות זכאית לדירת 3 חדרים.
  • משפחה עם 5 נפשות ומעלה זכאית לדירת 4 חדרים.

חישוב מספר הנפשות בדירה

 • לצורך קביעת מספר הנפשות במשפחה סופרים את מספר הילדים ומוסיפים לו שתי נפשות (גם במשפחה שבראשה הורה עצמאי).
 • ילדים ייחשבו רווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורים - כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.

החלפת דירה בדיור הציבורי

דוגמה
מגבלות אחרות עשויות להיות: בעיות חברתיות או השפעה שלילית של הסביבה, גיל מבוגר, צורך להתגורר ליד בני משפחה וכו'.

דיירים ממשיכים

 • במקרים שבהם דייר בדיור הציבורי נפטר או עבר למוסד סיעודי אחרי שהתגורר בדירה 5 שנים לפחות, בני משפחתו עשויים להיחשב כ"דיירים ממשיכים", אם הם עונים על התנאים הבאים:
  • הדייר היה בן/בת זוגם (מנישואים או ידוע/ה בציבור), הורה, סב/ה, ילד/ה או אפוטרופוס שלהם.
  • הם התגוררו עם הדייר/ת בדירה הציבורית 3 שנים לפחות לפני מועד הפטירה או המעבר למוסד הסיעודי.
  • הדייר/ת, בן/בת הזוג של הדייר/ת וילדי הדייר/ת אינם בעלים של דירה או מקרקעין אחרים.
 • בני משפחה שנחשבים "דיירים ממשיכים" יוכלו להמשיך להתגורר בדירה הציבורית רק אם יענו בעצמם על תנאי הזכאות לדיור ציבורי.
  • אם יימצא כי הם זכאים לדירה ציבורית בשטח שונה משטח הדירה שבה התגוררו עם הדייר, עליהם לפנות את הדירה שהתגוררו בה לדירה שתוקצה להם לפי הכללים.
  • מי שלא יענו בעצמם על תנאי הזכאות לדיור ציבורי יצטרכו לפנות את הדירה הציבורית בתוך 9 חודשים מהמועד שבו תימסר להם הודעה ממשרד הבינוי והשיכון על אי-זכאותם לדירה ציבורית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים