הקדמה:

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 מסדיר את זכויותיהם של מתמודדי הנפש, כמו גם את האמצעים שניתן לנקוט כלפיהם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות
חוק קודם:
החוק לטיפול בחולי נפש תשט"ו-1955

חוק טיפול בחולי נפש מסדיר את זכויותיהם של מתמודדי הנפש, כמו גם את האמצעים שניתן לנקוט כלפיהם.

  • החוק מגדיר עילות המאפשרות טיפול ואשפוז בכפייה ועל ידי קביעת נהלי פיקוח ובקרה.
  • "חולה" על פי החוק, מוגדר כמי שסובל ממחלת נפש. החוק לא מתייחס לכל ההפרעות הנפשיות שאינן מחלת נפש.
  • החוק קובע בין היתר, מה הן זכויות המטופל בזמן אשפוז, כגון זכאות לקבל מידע בכתב ובע"פ על זכויות החולה, המשך ניהול נכסיו בעת האשפוז, לבישת בגדיו האישיים, החזקת חפציו האישיים, וקיום קשר עם אנשים מחוץ לבית החולים.
  • כמו כן, החוק מסדיר את התנאים לבדיקה הכפויה, אשפוז כפוי של החולה, ואת סמכויות הוועדה הפסיכיאטרית.
  • החוק החליף את חוק טיפול בחולי נפש משנת 1955.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים