הקדמה:

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 מסדיר את זכויותיהם של מתמודדי הנפש, כמו גם את האמצעים שניתן לנקוט כלפיהם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות
חוק קודם:
החוק לטיפול בחולי נפש תשט"ו-1955

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים