חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 מסדיר את זכויותיהם של מתמודדי הנפש, כמו גם את האמצעים שניתן לנקוט כלפיהם.

פרטים

שם החוק:חוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הבריאות
חוק קודם:החוק לטיפול בחולי נפש תשט"ו-1955

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים