הקדמה:

חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) מרחיב את חובת הייצוג ההולם לבני העדה האתיופית שכבר קיימת במשרדי ממשלה, לגופים הציבוריים הבאים:

  • חברות ממשלתיות המעסיקות יותר מ-50 עובדים
  • תאגידים סטטוטוריים
  • מועצות מקומיות ועיריות

פרטי החוק

שם החוק:
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

החוק שם דגש על ייצוג הולם לפי מדד איכותי, ולא רק כמותי וקובע כי בקרב עובדי החברה בכלל המשרות והדירוגים יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של יוצאי אתיופיה (שהם, או שאחד מהוריהם, נולדו באתיופיה).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים