חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) מרחיב את חובת הייצוג ההולם ליוצאי אתיופיה שכבר קיימת במשרדי ממשלה, למספר גופים ציבוריים.

פרטים

שם החוק:
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים