הקדמה:

חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) מרחיב את חובת הייצוג ההולם לבני העדה האתיופית שכבר קיימת במשרדי ממשלה, למספר גופים ציבוריים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים