חוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בכלל התפקידים בשירות המדינה, יש לתת ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי מרחיב את חובת הייצוג ההולם ליוצאי אתיופיה בגופים ציבוריים נוספים


חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי מרחיב את חובת הייצוג ההולם ליוצאי אתיופיה, שכבר קיימת במשרדי ממשלה, לגופים ציבוריים נוספים.

 • חובת הייצוג מתייחסת לכל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בגופים ציבוריים אלה:
  • חברות ממשלתיות המעסיקות יותר מ-50 עובדים
  • תאגידים סטטוטוריים
  • מועצות מקומיות ועיריות

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הגופים הציבוריים ייעדו משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים יוצאי אתיופיה.
 • עדיפות תינתן למועמדים יוצאי אתיופיה, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • בכל שנה יוגש דוח שנתי לגבי ביצוע הוראות החוק, שבו יפורטו נתונים לגבי הייצוג ההולם בקרב העובדים באותו גוף ציבורי:
  • חברות ממשלתיות יגישו את הדוח לרשות החברות הממשלתיות
  • תאגידים סטטוטוריים יגישו את הדוח לשר המשפטים
  • מועצות מקומיות ועיריות יגישו את הדוח לשר הפנים

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים