חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע מתי העברת זכות במקרקעין נחשבת למכירה וחייבת בתשלום מס ומתי אינה נחשבת ככזו.

פרטים

שם החוק:חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר האוצר

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו