הקדמה:

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע מתי העברת זכות במקרקעין נחשבת למכירה וחייבת בתשלום מס ומתי אינה נחשבת ככזו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו