הקדמה:

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע מתי העברת זכות במקרקעין נחשבת למכירה וחייבת בתשלום מס ומתי אינה נחשבת ככזו.

  • החוק מבחין בין המקרים השונים שבהם מוטל תשלום מס שבח ומס רכישה, אופן החישוב של המס, באלו מקרים ניתן פטור ממס וכיצד נגבה התשלום.
  • כמו כן, מפורטות סוגי העבירות על החוק והעונשים הצפויים עליהן.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו