פורטל זה מרכז מידע בנוגע למס הרכישה, ולמקרים שבהם ניתן לקבל פטור או הנחה בתשלום המס.

מס רכישה הוא מס המשולם למדינה על-ידי הרוכש של זכות במקרקעין.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים