הקדמה:

חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000 קובע כי מי שהוכר כותיק מלחמת העולם השנייה ראוי להכרה על פועלו וזכאי להטבות שונות. החוק גם מורה להקים מפעל זיכרון להנצחת הלוחמים נגד הנאצים. כמו כן קובע החוק את יום הניצחון על הנאצים, ה-9 במאי, כיום שיש לציינו בישראל מדי שנה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, תש"ס 2000
נוסח החוק:


נושאים וזכויות

ותיק מלחמת העולם השנייה נזקק

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות