ותיק מלחמת העולם השנייה נזקק הוא מי שמשרד הביטחון הכיר בו כותיק המלחמה ובנוסף לכך הוא זכאי להשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
מי שעונים על הגדרה זו זכאים להטבות השונות המפורטות בפורטל ותיקי מלחמת העולם השנייה

ותיק מלחמת העולם השנייה (וטרן) נזקק הוא מי שמשרד הביטחון הכיר בו כותיק המלחמה ובנוסף לכך הוא זכאי לקצבת זיקנה עם השלמת הכנסה או לקצבה אחרת עם השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות