הקדמה:

חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, מסדיר את פעולתו של מרשם האוכלוסין, את פרטי המידע הנוגעים לתושבים שיירשמו בו ואת השינויים שבו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הפנים
 • על-פי החוק, הפרטים שיירשמו במרשם האוכלוסין הינם:
  • שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים.
  • שמות ההורים.
  • תאריך הלידה ומקומה.
  • המין.
  • הלאום.
  • הדת.
  • המצב האישי: (רווק, נשוי, גרוש או אלמן).
  • שם בן-הזוג.
  • שמות הילדים, תאריכי לידתם ומינם.
  • אזרחות או אזרחויות, של עכשיו ושקדמו.
  • המען.
  • כתובת למשלוח דואר.
  • כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
  • תאריך הכניסה לישראל.
  • התאריך שבו נהיה לתושב.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.