חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 קובע כללים לגבי הטיפול בנפגעי תאונות דרכים.

פרטים

שם החוק:חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.