הקדמה:

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 קובע כללים לגבי הטיפול בנפגעי תאונות דרכים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.