הקדמה:

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007 הוא חוק שמטרתו לפצות את נפגעי הפוליו (שיתוק ילדים) שלקו במחלה בישראל.
החוק קובע כי יינתן פיצוי חד פעמי בסכום של בין 50,000 ש"ח ל-120,000 ש"ח (סכומים שיעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה) בהתאם לשיעורי נכות שנקבעו ע"י ועדה רפואית.
נפגעי פוליו שנקבעו להם לפחות 20% נכות, יהיו זכאים בנוסף לפיצוי גם לקבלת קצבה חודשית, זאת מעבר לזכאות לקצבאות נוספות כגון קצבת נכות כללית.
מי שנקבעו להם פחות מ-20% נכות רפואית ואינם זכאים לקצבה, יהיו זכאים למענק חד פעמי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 2, התשע"ב–2012: החל ב-1 בפברואר 2012, גם תושב ישראל שחלה בפוליו מחוץ לישראל, עשוי להיות זכאי לפיצוי ובתנאי שעבר בשל המחלה ניתוח בישראל עד לתאריך 1.1.1970.

נושאים וזכויות


פסקי דין


תודות