חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007 הוא חוק שמטרתו לפצות את נפגעי הפוליו (שיתוק ילדים) שלקו במחלה בישראל.

פרטים

שם החוק:חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 2, התשע"ב–2012: החל ב-1 בפברואר 2012, גם תושב ישראל שחלה בפוליו מחוץ לישראל, עשוי להיות זכאי לפיצוי ובתנאי שעבר בשל המחלה ניתוח בישראל עד לתאריך 1.1.1970.

נושאים וזכויות