הקדמה:

דף זה מכיל מידע לגבי זכויותיהם של אנשים שנגרמה להם נכות נוירולוגית משמעותית עקב מחלת הפוליו
פוליו עשויה להיות מוכרת כמחלת מקצוע אם נגרמה עקב חשיפה לנגיף הפוליו בשל סביבת העבודה

שיתוק ילדים (בלטינית: Poliomyelitis), היא מחלה של מערכת העצבים הנגרמת על-ידי נגיף הפוליו.
בישראל הוכנס לשימוש חיסון כנגד נגיף הפוליו בסוף שנות ה-50. אנשים רבים בארץ סובלים מנכות נוירולוגית משמעותית עקב זיהום פוליו בילדותם, בעיקר במגפות של ראשית שנות ה-50.
תסמונת פוסט פוליו היא התפרצות מחודשת של המחלה שעשויה להתרחש כ-45 שנים לאחר ההידבקות הראשונית. הלוקים בתסמונת פוסט פוליו סובלים מירידה נוספת בכישורי השרירים, עשויים לחוות חוויות קשות מבחינה עצבית כמו גם השפעות נפשיות קשות.
בבדיקות ניטור שנערכו בשנים האחרונות במספר מוקדים בדרום הארץ, נמצא נגיף הפוליו במערכת הביוב. בשל כך, משרד הבריאות החל במבצע חיסון לילדים שנולדו מיום 01.01.2004 ואילך, עדיין לא קיבלו חיסון OPV, אך קיבלו לפחות מנה אחת של חיסון IPV. לפרטים נוספים, ראו באתר משרד הבריאות.

תרופות ומערכת הבריאות

פיצויים לנפגעי פוליו

 • חוק פיצוי לנפגעי פוליו, תשס"ז-2007 קובע כי מי שנגרמה לו נכות עקב מחלת הפוליו זכאי לפיצוי חד-פעמי וכן לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות או המוגבלות בניידות.
 • הזכאות נקבעת לתושבי ישראל שחלו בפוליו בישראל (בתקופה שבין 01.02.2012 ל-01.03.2015 יכלו להגיש תביעה גם תושבי ישראל שחלו בחו"ל, בתנאי שנותחו בישראל בשל המחלה עד ליום 01.01.1970).
 • על-פי בג"ץ 10771/07, גם נפגע פוליו שחלה בטרם קום המדינה זכאי לפיצוי, בתנאי שהמחלה התרחשה בגבולות ארץ ישראל, כפי שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו במהלך שנת 1949.
 • אם נרכש ביטוח מחלות קשות במסגרת ביטוח בריאות פרטי, מומלץ לבדוק את הזכאות לפיצוי על פי הפוליסה.

פיצוי חד פעמי

 • הזכאות לפיצוי חד פעמי נקבעת לפי אחוזי הנכות המוכרים על-ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי בגין מחלת הפוליו.
 • סכומי הפיצוי, נכון לשנת 2023:
  • מי שנקבעה להם נכות בשיעור של עד 74% זכאים לפיצוי בסך 66,376 ₪
  • מי שנקבעה להם נכות בשיעור שבין 75% ל-94% זכאים לפיצוי בסך 132,757 ₪.
  • מי שנקבעה להם נכות בשיעור של 95% נכות ומעלה זכאים לפיצוי בסך 159,307 ₪.
 • הפיצוי החד-פעמי משולם ב-2 תשלומים שווים: התשלום הראשון משולם עם אישור הקצבה, והתשלום השני ישולם שנה לאחר מכן.
 • לפרטים על סכומי הפיצוי החד-פעמי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

קצבה חודשית

 • מי שנקבעה להם נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה, זכאים לקצבה חודשית.
 • למי שנקבעו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, תשולם קצבה מלאה בסך 6,042 ₪ לחודש, נכון לשנת 2023.
 • מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכים מ-100%, זכאי לקצבה שתחושב באופן יחסי בהתאם לאחוזים שנקבעו לו.
דוגמה
אדם שנקבעו לו 37% נכות כתוצאה ממחלת הפוליו זכאי לקצבה חודשית בשיעור 37% מהקצבה המלאה. כלומר, לקצבה בסכום של 2,235 ₪ (לפי החישוב: 6,042 X‏ 37%).

מענק

 • מי שנקבעו להם נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכות מ-20% זכאים למענק חד פעמי במקום קצבה.
 • שיעור המענק נקבע לפי החישוב הבא: סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת להם אילו היו מקבלים קצבה כפול 70.
דוגמה
מי שכתוצאה ממחלת הפוליו נקבעה לו נכות רפואית בגובה 10%, היה מקבל קצבה חודשית (לו היה זכאי לה) בשיעור 10% מ-6,042 ₪ (604.2 ₪).
סכום המענק החד פעמי שמגיע לו יהיה: 42,293 ₪ = 604.2 ₪ X‏ 70.

הגשת תביעה לפיצוי, קצבה או מענק לנפגעי פוליו

 • חשוב לדעת:
 • כדי לקבל את הפיצוי החד פעמי ואת הקצבה החודשית או המענק יש למלא טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו.
 • ניתן להגיש את התביעה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, שיעביר את התביעה לאחד מ-4 הסניפים שמטפלים בתביעות אלה.
 • ניתן גם להגיש את התביעה ישירות לסניפים המטפלים:
  • סניף באר-שבע, המטפל בסניפים הבאים: אשדוד; אילת; אשקלון; באר-שבע; דימונה; שדרות.
  • סניף חדרה, המטפל בסניפים הבאים: חדרה; חיפה; טבריה; כרמיאל; מגדל העמק; מרר; נהריה; נצרת; נצרת עלית; עכו; עפולה; צפת; קריות; קריית שמונה; שפרעם.
  • סניף ירושלים, המטפל בסניפים הבאים: ירושלים; קריית גת; קריית מלאכי; ראשון לציון; רחובות.
  • סניף חולון, המטפל בסניפים הבאים: בית שמש; בני-ברק; בת-ים; הרצליה; חולון; יפו; כפר-סבא; נתניה; פתח-תקוה; רמלה; רמת-גן; תל-אביב.
 • לצורך הטיפול בתביעה, ייבחנו גם הנתונים המצויים בביטוח הלאומי לגבי מי שהגישו תביעה לקצבת נכות כללית, לגמלת ניידות או לקצבת שירותים מיוחדים.
 • חולי פוליו שלא נבדקו בעבר על-ידי רופא מומחה או ועדה רפואית לשם קבלת קצבת נכות כללית, גמלת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים, יצרפו לתביעה מסמכים רפואיים הרלוונטיים לקביעת אחוזי הנכות.
 • כמו כן, מי שנבדקו בעבר במסגרת תביעתם לגמלאות שצויינו לעיל וברשותם מסמכים מעודכנים שטרם הוגשו למוסד לביטוח לאומי, יצרפו מסמכים אלה.
 • חולי פוליו שלא נולדו בישראל נדרשים לצרף מסמכים המעידים שחלו בישראל.
 • מי שמעוניין כי ייקבעו לו אחוזי נכות על סמך מסמכים בלבד וללא נוכחותו, יחתום על הסעיף המיועד לכך בטופס התביעה. עם זאת, ייתכן שעל-פי החלטת רופא מוסמך הוא יוזמן לבדיקה בוועדה רפואית.
 • בהתאם לסעיף 5 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, נפגע פוליו שנקבעה לו נכות יכול להגיש מדי חצי שנה בקשה לבדיקה אם חלה החמרה במצבו בעקבות מחלת הפוליו. החמרה בשיעור של 10% נכות ומעלה תגדיל את הקצבה החודשית שמקבל הנפגע, בהתאם לאחוזי הנכות החדשים שנקבעו.

נכות וגמלאות

טיפ
 • מי שעונים על תנאי הזכאות הן לקצבת נכות כללית והן לקצבת נכות מעבודה, יצטרכו לבחור בין הקצבאות ולא יוכלו לקבל את שתיהן במקביל.
 • לפני הגשת התביעה לקצבה, מומלץ לברר מהו מסלול הגמלאות המתאים ביותר.

קביעת נכות כללית

קביעת נכות מעבודה בשל מחלת מקצוע

גמלאות נוספות

 • מי שמוגבלים בניידותם עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות, הכוללת קצבה, הלוואות ברכישת רכב והטבות נוספות.
 • מי שנקבעה להם על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות והם זקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היומיום, עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.
 • מי שהגיעו לגיל פרישה, גרים בקהילה, וזקוקים לעזרה בפעולות היום יום, עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד.

מסים

 • נכה כתוצאה מפוליו, העובד ומשלם מס הכנסה, עשוי לקבל פטור ממס הכנסה בהתאם לחומרת הפגיעה ואחוזי נכות (הקריטריונים נבדקים לפי אחוזי נכות כללית).
 • משותק עם דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות זכאי להנחה במס רכישה.

הטבות נוספות

תעודת נכה

סיוע בהתאמת הדירה

הנחות ופטורים

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים