חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) קובע כללים לגבי ליווי מישדרי טלוויזיה בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים.

פרטים

שם החוק:חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005
קישור:נוסח החוק בנבו

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 8, התשע"ז-2017 קובע כי החוק יחול על כל תשדיר פרסומת (כולל תשדירים שאורכם עולה על 5 דקות, שהחוק לא חל עליהם לפני כן) - כל תשדירי הפרסומות בטלוויזיה יהיו חייבים בליווי כתוביות ו-5% מהם יהיו חייבים בתרגום לשפת הסימנים. כמו כן, נקבע כי תשדירים לשירות הציבור יהיו מלווים בכתוביות.

נושאים וזכויות