פורטל נגישות עוסק בהיבטים של נגישות לאנשים עם מוגבלות - נגישות בתחבורה, בקבלת שירות ציבורי, בלימודים ועוד.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק בשנת 1998 במטרה להגן על כבודם של אנשים עם מוגבלות ולהבטיח את השתתפותם השווה בחברה. בשנת 2005 נוסף לחוק פרק שעוסק בנגישות, שקובע את החובה להנגיש תשתיות, מבנים ושירותים כדי לאפשר את השתתפותם של אנשים אלה. פורטל זה עוסק בהיבטים השונים של הנגישות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר בזכות ת"ד 34510, ירושלים 91000 02-6521308
ווטסאפ 054-8213414
אתר הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות - אוניברסיטת בר אילן 03-5318373
אתר כמעיין המתגבר 04-6600456
אתר נגישות ישראל ת"ד 5171 כפר סבא 44151 09-7458080

ראו בנוסף

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים