חוק שיקום נכי נפש בקהילה (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


חוק לשיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג, ככל הניתן, עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000‏
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

חוק לשיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג, ככל הניתן, עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 • החוק מורה על הקמת מועצה ארצית לשיקום נכי נפש בקהילה, בה ישבו נציגים ממשרדי הממשלה השונים ונציגי הארגונים הראשיים של פסיכיאטרים, מטפלים, נכי נפש ובני משפחותיהם. המועצה תייעץ לשר הבריאות בנושאי שיקום נכי נפש, כגון:
  • התוויית מדיניות שיקום ארצית רב שנתית
  • תכנון שירותי השיקום בקהילה ושיפור איכותם, זמינותם ונגישותם וכן דרכים לקידום השוויוניות בהם
  • פיתוח תכניות חינוך והסברה בקהילה, בכל נושא הקשור לנכי נפש
  • שינויים בסל שירותי השיקום
 • יוקמו ועדות שיקום אזוריות אשר יבחנו זכאות לתכנית שיקום של נכי נפש שפנו אליהן או שעניינם הובא בפניהן.
  • למי שיימצא זכאי לתכנית, תקבע הוועדה תכנית שיקום אשר תורכב משירותים הכלולים בסל השיקום.
 • תכנית השיקום מסייעת בתחומים: תעסוקה, דיור, השכלה ועוד.

נושאים וזכויות

מידע זה עשוי לעניין אותך

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.