הקדמה:

בחוק זה נקבעו כללים לגבי שיקומם של מתמודדי נפש ושילובם בקהילה.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000‏
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

חוק זה קובע כללים לגבי שיקומם ושילובם בקהילה של מתמודדי הנפש כדי לאפשר להם להשיג, ככל הניתן, עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 • החוק מורה על הקמת מועצה ארצית לשיקום מתמודדי נפש בקהילה, בה ישבו נציגים ממשרדי הממשלה השונים ונציגי הארגונים הראשיים של פסיכיאטרים, מטפלים, מתמודדים ובני משפחותיהם. המועצה תייעץ לשר הבריאות בנושאים כגון:
  • התוויית מדיניות שיקום ארצית רב שנתית.
  • תכנון שירותי השיקום בקהילה ושיפור איכותם, זמינותם ונגישותם וכן דרכים לקידום השוויוניות בהם.
  • פיתוח תכניות חינוך והסברה בקהילה, בכל נושא הקשור למתמודדי נפש.
  • שינויים בסל שירותי השיקום.
 • יוקמו ועדות שיקום אזוריות שיבחנו זכאות לתכנית שיקום של מתמודדי נפש שפנו אליהן או שעניינם הובא בפניהן, ויקבעו לזכאים תכנית שיקום שתורכב משירותי סל השיקום.
 • תכנית השיקום מסייעת בתחומים: תעסוקה, דיור, השכלה ועוד.

נושאים וזכויות

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.