הקדמה:

חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 קובע את תנאי ההקמה, המינויים, התקצוב והפעילות של מועצות דתיות ברשויות המקומיות.

  • כמו כן, עוסק החוק ברכישת חלקות קבר בבתי עלמין המנוהלים על-ידי מועצה דתית שהוקמה לפי חוק זה או על ידי חברה קדישא במסגרת מתן שירותי דת יהודיים.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971‏
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

הרחבות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.