הקדמה:

חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 קובע את תנאי ההקמה, המינויים, התקצוב והפעילות של מועצות דתיות ברשויות המקומיות.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971‏
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הדתות

נושאים וזכויות

הרחבות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.