הקדמה:

חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 מסדיר את נושא הגיוס והשירות הסדיר בצה"ל.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.