הקדמה:

חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 מסדיר את נושא הגיוס והשירות הסדיר בצה"ל.

 • החוק קובע, בין היתר, כללים לגבי:
  • בדיקות ומיונים לפני הגיוס
  • גיל הגיוס
  • משך השירות לגברים ולנשים
  • השירות הצבאי במשמר הגבול, במשטרה ובשב"ס
  • שירות צבאי במסגרות ממשלתיות
  • מתן פטורים מהשירות הצבאי

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבטחון

נושאים וזכויות

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.