חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 מסדיר את נושא הגיוס והשירות הסדיר בצה"ל.

פרטים

שם החוק:‏חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הבטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.