חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010 מורה על הקמת ועדת ערר שתוסמך לדון בהליכים והחלטות הנוגעים לחיילים בשירות קבע ותיבחן את הפגיעה בזכויותיהם של אנשי הקבע.

פרטים

שם החוק:חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.