הקדמה:

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010 מורה על הקמת ועדת ערר שתוסמך לדון בהליכים והחלטות הנוגעים לחיילים בשירות קבע ותיבחן את הפגיעה בזכויותיהם של אנשי הקבע.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.