חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 קובע כללים אחידים להגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על הזכויות השונות.

פרטים

שם החוק:חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים