הקדמה:

חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 קובע כללים אחידים להגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על הזכויות השונות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים