הקדמה:

חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 קובע כללים אחידים להגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על הזכויות השונות.

  • החוק עוזר לקדם בפרט את הנושאים הבאים:
  • מימוש זכות הגישה לבית המשפט, גם עבור אוכלוסיות המתקשות לפנות לבית המשפט כיחידים.
  • אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו.
  • מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין.
  • ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים