חוק תשלומים לפדויי שבי מסדיר את עניין התשלומים מהמדינה לחייליה שנפלו בשבי, וקובע את דרכי ההכרה כפדוי שבי ואופן ביצוע התשלום לאלו שיוכרו כפדויי שבי.

פרטים

שם החוק:חוק תשלומים לפדויי שבי, תשס"ה-2005
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הביטחון

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 2 מיום 09.03.2010 מבטל את ההתיישנות שהיתה קיימת בחוק, ומאפשר גם למי שנפלו בשבי לפני קום המדינה לקבל הכרה כפדויי שבי.
  • תיקון מס' 3 מיום 22.03.2011 מאפשר גם לבני הזוג של מי שנפלו בשבי ונפטרו בטרם הספיקו לממש את זכאותם, להגיש בקשה ולקבל את התשלום.

נושאים וזכויות