הקדמה:

חוק תשלומים לפדויי שבי מסדיר את עניין התשלומים מהמדינה לחייליה שנפלו בשבי, וקובע את דרכי ההכרה כפדוי שבי ואופן ביצוע התשלום לאלו שיוכרו כפדויי שבי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק תשלומים לפדויי שבי, תשס"ה-2005
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הביטחון

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 2 מיום 09.03.2010 מבטל את ההתיישנות שהיתה קיימת בחוק, ומאפשר גם למי שנפלו בשבי לפני קום המדינה לקבל הכרה כפדויי שבי.
  • תיקון מס' 3 מיום 22.03.2011 מאפשר גם לבני הזוג של מי שנפלו בשבי ונפטרו בטרם הספיקו לממש את זכאותם, להגיש בקשה ולקבל את התשלום.

נושאים וזכויות