בערך זה מפורטים ארגוני סיוע המסייעים לחברה החרדית, בהתאם לתחומי פעילותם השונים.


השכלה ותעסוקה

שם כתובת טלפון
אתר אהל שרה רח' ר' טרפון 5, בני ברק 03-5791776
אתר בעצמי דרך בן צבי 84, תל אביב 6810431 2119*
אתר ידידות טורונטו ירושלים 077-8013000
אתר מסילה לכלכלה נבונה שטנר 3 ירושלים, 9546103 02-5000475
אתר עלי שיח רח' יפו, 217, ירושלים, 9199908 ת"ד 36640 02-5022260
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן ק.מ.ח. רח' יפו 216 (בניין שערי העיר) ירושלים 02-6580100
אתר שיח סוד רח' ירמיהו 31 ירושלים (מען למכתבים: ת"ד 5788 ירושלים) 02-6405000


בריאות

שם כתובת טלפון
אתר אחיה רח' בעל התניא 26 בני-ברק ת"ד 312 03-6761166
אתר בוני עולם הנהלה: ניסנבוים 14, ת"ד 1560 בני ברק 5158019 1-800-300-307
03-9491200
אתר בית נתן רח' בית וגן 48, ת"ד 16452, ירושלים, 91163 02-6446052
אתר הביננו האדמו"ר מבעלזא 11/1, בית שמש 025822851
אתר ידידות טורונטו ירושלים 077-8013000
אתר לנפש תדרשנו יוסי בר חלפתא 7 אשדוד 0747-800-380
גברים שלוחה 1 / נשים שלוחה 2
אתר קרן גפן רחוב הצפירה 28, המושבה הגרמנית ירושלים 054-4601689
רפאנו ונוושע רח' פינסקר 18 (קומה 6) נתניה 09-8321556


אלימות במשפחה

שם כתובת טלפון
אתר אל"י - האגודה להגנת הילד רחוב בית אלפא 9 תל אביב 6721909 03-6091920
קו מצוקה 6935*
אתר עמותת בת מלך ת"ד 41247 ירושלים 91412 1-800-292-333
אתר שכם אחד רח' שיזף 6/3 ערד 0544-700316
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002


משפחות ללא אב

ילדים שחוו פגיעה

ראו בנוסף

סיוע בדיור לילדים שנפלטו ממסגרות

שם כתובת טלפון
אתר אל"י - האגודה להגנת הילד רחוב בית אלפא 9 תל אביב 6721909 03-6091920
קו מצוקה 6935*
אתר מרכז וורקא – המרכז החרדי לנוער בסיכון גיטל דינוביץ 8 ירושלים 02-6446331
052-7121779


נשים וגברים שחוו פגיעה

ראו בנוסף

אנשים וילדים עם מוגבלות

שם כתובת טלפון
אתר אהל שרה רח' ר' טרפון 5, בני ברק 03-5791776
אתר אחיה רח' בעל התניא 26 בני-ברק ת"ד 312 03-6761166
אתר הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים - אוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838

052-3387884
אתר עלי שיח רח' יפו, 217, ירושלים, 9199908 ת"ד 36640 02-5022260
אתר שיח סוד רח' ירמיהו 31 ירושלים (מען למכתבים: ת"ד 5788 ירושלים) 02-6405000
אתר שמע קולנו עמוס 26 ירושלים 02-5944333


שירות לאומי-אזרחי

שם כתובת טלפון
אתר חברים 072-220-2255
אתר מנטור לחיים - העמותה למען חיילים בודדים משוחררים ויצמן 60, תל אביב 077-4448120


סיוע משפטי

שם כתובת טלפון
אתר הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים - אוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838

052-3387884
אתר מן המיצר רחוב קדימה 57, ירושלים 02-5857076
אתר עמותת בת מלך ת"ד 41247 ירושלים 91412 1-800-292-333


סיוע נפשי

שם כתובת טלפון
אתר הביננו האדמו"ר מבעלזא 11/1, בית שמש 025822851
אתר ידידות טורונטו ירושלים 077-8013000
אתר לנפש תדרשנו יוסי בר חלפתא 7 אשדוד 0747-800-380
גברים שלוחה 1 / נשים שלוחה 2
אתר מן המיצר רחוב קדימה 57, ירושלים 02-5857076
אתר קרן גפן רחוב הצפירה 28, המושבה הגרמנית ירושלים 054-4601689


סיוע כלכלי

שם כתובת טלפון
אתר בוני עולם הנהלה: ניסנבוים 14, ת"ד 1560 בני ברק 5158019 1-800-300-307
03-9491200