זהו הטופס 'ארגון'. על מנת ליצור דף עם טופס זה, יש לכתוב את שם הדף להלן; אם דף בשם זה כבר קיים, תועברו לטופס לעריכת הדף.