הקדמה:

תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד (כולל שילוב) וזכאים לשירותים רפואיים בשגרת הלימודים, זכאים לקבלם גם בתקופת משבר קורונה, בביתם או באמצעות התייעצות מרחוק
טיפולים פרא-רפואיים יינתנו, ככלל, באמצעות תמיכה מרחוק
טיפול בבית התלמיד יינתן רק למקרים ייחודיים ומורכבים, וכן במקרים שבהם אין אמצעים טכנולוגיים זמינים
למידע נוסף, ראו באתר משרד החינוך


בתקופת משבר קורונה משרד החינוך מספק מענה רפואי ופרא-רפואי לתלמידים עם צרכים מיוחדים באמצעים מקוונים וכן באמצעות ביקורי בית, במידת הצורך.

 • תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד וזכאים לשירותים רפואיים בשגרת הלימודים (לפני שהחלה שעת החירום), זכאים לקבל שירות מאנשי צוות רפואי וסיעודי בביתם או באמצעות התייעצות מרחוק.
 • ככלל, טיפולים פרא-רפואיים יינתנו, באמצעות תמיכה מרחוק.
 • טיפול בבית התלמיד יינתן רק במקרים ייחודיים ומורכבים, שבהם הטיפול מרחוק לא הצליח או כאשר אין אמצעים טכנולוגיים זמינים.

מי זכאי?

 • תלמידים עם מוגבלות הלומדים במסגרות החינוך המיוחד (כולל תלמידים המשולבים בחינוך הרגיל), וזכאים לשירותים רפואיים בשגרת הלימודים (לפני שהחלה שעת החירום).
 • זכאות לטיפולים פרא-רפואיים בבית התלמיד תינתן על-פי הקריטריונים המפורטים בהמשך לגבי כל אחד מסוגי הטיפולים, ועל-פי שיקול דעת הגורמים המקצועיים.

טיפולים רפואיים לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד

 • תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד וזכאים לשירותים רפואיים בשגרת הלימודים (לפני שהחלה שעת החירום), יקבלו מענה על-ידי "מילגם ביקור רופא", המפעיל את השירות.
 • השירות כולל שירותי ייעוץ ותמיכה מקוונים, וככל האפשר יינתן גם מענה בבית.
 • הצוות מטעם "מילגם ביקור רופא" אחראי על יצירת הקשר עם המשפחות.
 • המנהלים הרפואיים יהיו זמינים לתלמידים, להוריהם ולצוותים החינוכיים להתייעצות, ובמידת הצורך יערכו גם ביקורי בית.
 • ביקורי הבית ייערכו על-ידי איש צוות אחד, בכפוף להנחיות של משרד הבריאות.
 • השירות יחל לאחר חופשת הפסח.

טיפולים פרא-רפואיים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בתקופת משבר קורונה

 • ככלל, טיפולים פרא-רפואיים בתקופת משבר קורונה ניתנים באמצעות תמיכה מקצועית מרחוק.
 • טיפול בבית התלמיד יינתן רק למקרים ייחודיים ומורכבים, לאחר שניסיון לטיפול מרחוק לא צלח, וכן במקרים שבהם אין אמצעים טכנולוגיים זמינים.
 • משרד החינוך קבע קריטריונים שבהם יינתנו בבית התלמיד טיפולי פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק וטיפול באמנות (ראו בהמשך).
 • ההחלטה על מתן טיפול בבית התלמיד תינתן על-פי שיקול דעת משותף של מנהל המתי"א או בית הספר והמטפל של התלמיד, בהתייעצות עם אנשי המקצוע במתי"א או בבית הספר.

טיפול פיזיותרפיה בבית התלמיד יינתן במקרים הבאים:

 • תלמיד עם מוגבלות פיזית ומצבי בריאות משניים, ולתלמיד שבהיעדר פיזיותרפיה קיימת סכנה להחמרה במצבו הבריאותי או הגופני.
 • תלמיד עם קשיים באוורור מערכת הנשימה הזקוק לטיפול של פיזיותרפיסט.
 • תלמיד הזקוק להדרכה אישית של המשפחה, לביצוע תכנית לשינויי מנחים, שלא ניתן להנחותם מרחוק.
 • תלמיד המשתמש בעמידון או אמצעי העמדה אחר וזקוק להתאמות מיוחדות ו/או הדגמה חד פעמית למשפחה.
 • תלמיד עם מצבי בריאות מורכבים, הזקוק לשמירה על טווחי תנועה, והטיפול מרחוק אינו מתאים עבורו.
 • תלמיד הזקוק להתאמת אביזרי עזר לניידות, לשיקום ולפקוד יומיומי בביתו.
 • תלמיד הזקוק להתאמה או לאישור של פיזיותרפיסטים בעלי הרשאה ייעודית של משרד הבריאות, רכישת אביזרי עזר לניידות וטכנולוגיה מסייעת.
 • תלמיד הזקוק להתאמת הסביבה הביתית ללמידה מרחוק ולתפקוד יומיומי מיטבי.

טיפול בקלינאות תקשורת בבית התלמיד יינתן במקרים הבאים:

 • תלמיד עם קשיי בליעה מסכני חיים.
 • תלמיד שמשפחתו מתקשה בהתנהלות ושימור טכנולוגיה מסייעת ייחודית. הטיפול בבית התלמיד יינתן לצורך הדגמה, הדרכה ועזרה ממוקדת בלבד.

טיפול בריפוי בעיסוק בבית התלמיד יינתן במקרים הבאים:

 • לצורך התאמות הסביבה הביתית לשמירה על בטיחות התלמיד ולהתאמתה ללמידה מרחוק.
 • תלמיד הזקוק לאביזרי עזר לניידות ושיקום ולטכנולוגיות מסייעות הדורשות המלצה של מרפאה בעיסוק או הדרכה ממוקדת בלבד.
 • תלמיד שמתקשה באכילה שמשפחתו זקוקה להדרכה ממוקדת בנושא האכלה.
 • תלמיד במצב בריאות מורכב, ברמת תפקוד נמוכה, שמשפחתו מתקשה בתפקוד בעת חירום ובהתארגנות בטיפול היומיומי בתלמיד. הביקור בבית התלמיד יהיה לצורך הדרכה ממוקדת בלבד, שלא ניתן לעשותה מרחוק.

טיפול באמנויות בבית התלמיד יינתן במקרים הבאים:

 • במקרה שתלמיד מגלה מצוקה נפשית בולטת וחריגה, והמטפל מתרשם שיש החמרה במצבו או נסיגה, ויש צורך לקיים עמו מפגש פנים אל פנים.
 • תלמיד שמגלה סימני מצוקה רגשית בולטת, והטיפול מרחוק אינו מספק לו מענה מתאים (למשל, העדר מקום בטוח, היעדר מכשור מקוון או העדר מרחב פרטי).
 • במקרים בהם עולה חשד שהתלמיד בסיכון: אובדנות, פגיעה פיזית או נפשית, התעללות מינית, וכו', ואין אפשרות לברור ראשוני באמצעים מקוונים. במקרה כזה יגיע המטפל למפגש לצורך בירור והפנייה להמשך טיפול.

הנחיות לקיום מפגש בבית התלמיד

 • הפעילות בבית התלמיד תכלול עד 3 אנשים: מטפל, תלמיד ומבוגר נוסף. רק איש צוות אחד רשאי להיכנס לבית התלמיד.
 • המפגש יתקיים בתנאי שהמטפל, התלמיד והוריו אינם נדרשים לבידוד על-פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום של מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים לקורונה (שיעול חזק, כאב גרון וקשיי נשימה).
 • על ההורה למלא טופס שבו הוא מצהיר כי אין לילדו או למי מבני המשפחה תסמינים הקשורים לקורונה, (שיעול חזק, כאב גרון וקשיי נשימה), לא היה לו חום מעל 38 מעלות בבוקר הפעילות וביומיים שקדמו לו, והם אינם מחויבים בבידוד.
 • אם חל שינוי במצב הבריאות של איש הצוות, התלמיד או אחד מבני משפחתו - תופסק הפעילות באופן מיידי.
 • איש הצוות ישתמש במסיכה ובכפפות בעת המפגש והתלמיד ישתמש באמצעי מיגון ככל שניתן. יש להקפיד על הגיינה אישית ועל אוורור החדר.
 • יש להקפיד על מרחק של 2 מטר בין התלמיד ואיש הצוות בכל מהלך הפעילות.

חשוב לדעת

קו חם להורים ולתלמידים

 • משרד החינוך מפעיל קו חם ארצי לתלמידים וההורים, שבו ניתן מענה על-ידי אנשי מקצוע מהשירות הפסיכולוגי הייעוצי, בטלפון:
  • 073-3931111
  • 1-800-250-025
 • פניות של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ושל הוריהם יקבלו מענה מנציגות האגף לחינוך מיוחד.
 • כמו כן, ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות המקומית (בהתאם לפרסומים של הרשות המקומית).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים