הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות עשויים להיות זכאים לטיפולים פסיכולוגיים במימון המוסד לביטוח לאומי
במקרים מסויימים גם בני זוגם או הוריהם של הנפגעים עשויים להיות זכאים למימון טיפולים פסיכולוגיים
מי שנכחו באירוע של פעולת איבה עשויים להיות זכאים לקבלת טיפולים נפשיים גם אם לא הוכרו כנפגעי פעולת איבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מייד לאחר שמתרחשת פעולת איבה, עובדי שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי (שהם עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת), יוצרים קשר עם הנפגעים ועומדים לרשותם לצורך מתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה: נפשית, חברתית ומשפחתית.

 • בנוסף, נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות והם מתקשים בתפקודם היומיומי זכאים למימון טיפולים נפשיים שניתנים על-ידי פסיכולוגים, אם להערכת עובדי השיקום הטיפול עשוי לשפר את מצבם הרגשי והתפקודי ולתרום להצלחת התכנית השיקומית.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעה להם דרגת נכות של 10% - 19% (למי שנפגעו לפני 01.01.1996), ויש להם קשיי תפקוד הנובעים מנכותם המוכרת.
  • נקבעה להם דרגת נכות של 20% - 49%, ויש להם קשיי תפקוד הנובעים מנכותם המוכרת.
  • נקבעה להם דרגת נכות של 50% לפחות, ויש להם קשיי תפקוד מכל סיבה שהיא.
 • במקרים הבאים בני הזוג או הוריהם של נפגעי פעולת האיבה עשויים להיות זכאים למימון טיפולים פסיכולוגיים, אם נראה שהטיפול יסייע לשיפור תפקודם ותנאי חייהם או ימנע החמרה במצבם:
  • כאשר לנפגעי פעולת האיבה נקבעה דרגת נכות של 50% לפחות.
  • כאשר לנפגעי פעולת האיבה נקבעה דרגת נכות של 20% לפחות, בשל פגיעת ראש או נפש.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי ולהיפגש עם עובד/ת השיקום.
 • עם קבלת האישור מעובד/ת השיקום הנפגעים יופנו למטפלים מוסמכים, ששכרם ישולם ישירות על-ידי מחלקת השיקום על-פי תעריפי משרד האוצר לשירותים פסיכולוגיים.
 • אם לקראת תום תקופת הטיפול שאושרה, יתברר שיש צורך בהמשך הטיפול, ייבדק צורך זה על ידי גורם מקצועי בכיר במוסד לביטוח לאומי.
 • מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הנפגעים לבין עובדי השיקום לגבי הבעיות שבהן יש לטפל, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול, וכן סוג הטיפול, תדירותו ומשך הטיפול.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים