נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי זכאים למימון טיפולים נפשיים
נפגעי חרדה בעקבות אירוע איבה עשויים לקבל טיפולים נפשיים ללא תשלום גם אם לא הוכרו כנפגעי פעולת איבה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

מייד לאחר שמתרחשת פעולת איבה, עובדי שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי (שהם עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת), יוצרים קשר עם הנפגעים ועומדים לרשותם לצורך מתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה: נפשית, חברתית ומשפחתית.

  • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה ומקבלים תגמול חודשי זכאים למימון טיפולים נפשיים.

מי זכאי?

שימו לב

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים