הקדמה:

נפגעי פעולות איבה שהם נכים עשויים להיות זכאים לטיפול פסיכולוגי על חשבון המוסד לביטוח לאומי
הטיפול הפסיכולוגי ניתן בנוסף לסיוע הנפשי המוענק להם על ידי עובדי השיקום של המוסד לביטוח לאומי


מיד לאחר פעולת האיבה מעמיד המוסד לביטוח לאומי לרשות הנפגעים עובדי שיקום, שהם עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת, אשר תפקידם ליצור קשר עם הנפגעים ולעמוד לרשותם לצורך מתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה: נפשית, חברתית ומשפחתית.

  • בנוסף לסיוע הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, נפגעי פעולת איבה שהם גם נכים המתקשים בתפקודם היומיומי זכאים למימון טיפול נפשי על ידי פסיכולוג, זאת כאשר להערכת עובד השיקום הטיפול עשוי לשפר את מצבם הרגשי והתפקודי ולתרום להצלחת התוכנית השיקומית.

מי זכאי?

  1. הוא נכה בעל דרגת נכות של 10% עד 19% (למי שנפגע לפני 1.1.1996), שיש לו קשיי תפקוד הנובעים מנכותו המוכרת
  2. הוא נכה בעל דרגת נכות של 20% - 49%, שיש לו קשיי תפקוד הנובעים מנכותו המוכרת
  3. הוא נכה בעל דרגת נכות של 50% או יותר המתקשה בתפקודו מכל סיבה משהי.
  • בני זוג או הורים של נכה בעל דרגת נכות של 50% ויותר, או נכה שסובל מפגיעת ראש או נפש, בעל דרגת נכות של 20% ויותר, אם נראה שהטיפול בהם יסייע לשיפור תפקודם ותנאי חייהם או ימנע החמרה במצבם.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לקבל עזרה במימון הטיפול הפסיכולוגי, על הזכאי לפנות למחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי ולהיפגש עם עובד השיקום שלו.
  • עם קבלת האישור מעובד השיקום הוא יופנה למטפל מוסמך, ששכרו ישולם ישירות על ידי מחלקת השיקום על פי תעריפי משרד האוצר לשירותים פסיכולוגיים.
  • אם לקראת תום תקופת הטיפול שאושרה, יתברר שיש צורך בהמשך הטיפול, ייבדק צורך זה על ידי גורם מקצועי בכיר במוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

  • מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הנפגע לבין עובד השיקום לגבי הבעיות שבהן יש לטפל, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול, וכן סוג הטיפול, תדירותו ומשך הטיפול.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים