הקדמה:

יד לבנים הינו הארגון להנצחת חללי מערכות ישראל ולהנחלת מורשתם.
הארגון, אשר נוסד בימי מלחמת השחרור בעידודו של דוד בן גוריון, מונה 94 סניפים ושלוחות.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:הנצחת הנופלים במערכות ישראל וסיוע למשפחותיהם
אתר:לאתר
דוא"ל:yadlabanim@bezeqint.net
כתובת:רח' בית הלל 2, תל אביב, 67017
טלפון:03-5629351
שנת הקמה:1949

יעדי הארגון

  • לשמש כתובת ובית לכל בני משפחות הנופלים שאיבדו את יקיריהם
  • לפעול להנצחת זכרם של הבנים וחקיקתו בזיכרון הלאומי
  • להנחיל את מורשת הבנים ולחנך את הדורות הבאים ברוח זו
  • לפעול לרווחת משפחות הנופלים ולייצגן בפני גורמי הממשל
  • לייעץ ולסייע למשפחות שהשכול פגע בהן מרגע התרחשות האסון ובהמשך - לאורך כל חייהן
  • להקים ולהפעיל בתי יד לבנים שיהוו גלעד חי לזכר הבנים ויסייעו להנצחת מורשתם

למימוש יעדיו פועל הארגון בשיתוף עם צה"ל, משרד הביטחון וגורמים ציבוריים נוספים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם