הקדמה:

יד לבנים הינו הארגון להנצחת חללי מערכות ישראל ולהנחלת מורשתם.
הארגון, אשר נוסד בימי מלחמת השחרור בעידודו של דוד בן גוריון, מונה 94 סניפים ושלוחות.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:הנצחת הנופלים במערכות ישראל וסיוע למשפחותיהם
אתר:לאתר
דוא"ל:yadlabanim@bezeqint.net
כתובת:רח' בית הלל 2, תל אביב, 67017
טלפון:03-5629351
שנת הקמה:1949

יעדי הארגון

  • לשמש כתובת ובית לכל בני משפחות הנופלים שאיבדו את יקיריהם
  • לפעול להנצחת זכרם של הבנים וחקיקתו בזיכרון הלאומי
  • להנחיל את מורשת הבנים ולחנך את הדורות הבאים ברוח זו
  • לפעול לרווחת משפחות הנופלים ולייצגן בפני גורמי הממשל
  • לייעץ ולסייע למשפחות שהשכול פגע בהן מרגע התרחשות האסון ובהמשך - לאורך כל חייהן
  • להקים ולהפעיל בתי יד לבנים שיהוו גלעד חי לזכר הבנים ויסייעו להנצחת מורשתם

למימוש יעדיו פועל הארגון בשיתוף עם צה"ל, משרד הביטחון וגורמים ציבוריים נוספים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם