הקדמה:

חיילים בודדים רשאים לבקש אחת לחודשיים יום חופשה באמצע השבוע לצורך סידורים אישיים


חייל בודד זכאי לקבל אחת לחודשיים יום חופשה באמצע השבוע לצורך סידורים אישיים.

  • יום חופשה עבור סידורים ניתן מעבר לחופשת הרגילה.
  • מפקדו הישיר של החייל רשאי לאשר לו יום סידורים נוסף פעם בחודש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכזת תנאי השירות (ת"ש) ביחידה.
  • החופשה תינתן על-ידי מפקדו של החייל, אם יימצא כי הנסיבות מוצדקות, ובהתאם להמלצת רכזת הת"ש.

גורמי ממשל

  • צה"ל


הרחבות ופרסומים