הקדמה:

חיילים בודדים רשאים לבקש אחת לחודשיים יום חופשה באמצע השבוע לצורך סידורים אישיים
למידע נוסף ראו חופשות באתר צה"ל


חייל בודד זכאי לקבל אחת לחודשיים יום חופשה באמצע השבוע לצורך סידורים אישיים.

  • יום חופשה עבור סידורים ניתן מעבר לחופשת הרגילה.
  • מפקדו הישיר של החייל רשאי לאשר לו יום סידורים נוסף פעם בחודש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכזת תנאי השירות (ת"ש) ביחידה.
  • החופשה תינתן על-ידי מפקדו של החייל, אם יימצא כי הנסיבות מוצדקות, ובהתאם להמלצת רכזת הת"ש.

גורמי ממשל

  • צה"ל


הרחבות ופרסומים