ייצוג על ידי סניגור ציבורי לאדם עם מוגבלות בהליך פלילי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נאשמים בהליך פלילי שיש להם מוגבלות (בהתאם למפורט בהמשך) זכאים לייצוג של סניגור ציבורי ששכרו משולם על-ידי המדינה
הייצוג על-ידי הסניגור הציבורי כרוך בתשלום אגרה
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים

אנשים עם מוגבלות זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו, לייצוג של סניגור ציבורי בהליך פלילי.

  • שכרו והוצאותיו של הסניגור הציבורי משולמים על-ידי המדינה, אך האדם המיוצג נדרש לשלם אגרה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים