נאשמים בהליך פלילי שיש להם מוגבלות (בהתאם למפורט בהמשך) זכאים לייצוג של סניגור ציבורי ששכרו משולם על-ידי המדינה
הייצוג על-ידי הסניגור הציבורי כרוך בתשלום אגרה
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים


אנשים עם מוגבלות זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו, לייצוג של סניגור ציבורי בהליך פלילי.

  • שכרו והוצאותיו של הסניגור הציבורי משולמים על-ידי המדינה, אך האדם המיוצג נדרש לשלם אגרה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים