החל מה-29.10.2020, עובדים שדיווחו למשרד הבריאות על היותם בבידוד זכאים לתשלום דמי בידוד מהמעסיק- ראו מידע נוסף
דף זה מתייחס לזכאות של עובדים שנדרשו להימצא בבידוד לפני ה-29.10.2020, והיו זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותם
אסור לפטר עובדים שנעדרו מעבודתם בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לדרוש מהם או לאפשר להם להגיע לעבודה, אפילו אם הם מעוניינים בכך

תקציר

שימו לב

עובד שנדרש להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" לפני ה-29.10.2020 נחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך היה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד, בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.

 • תעודת המחלה הגורפת (שכבר אינה בתוקף) ניתנה גם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ועל כן עובד שנדרש להישאר עם ילדו בשל חובת בידוד של ילדו, היה זכאי לדמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה עקב מחלה ילד, שהוא זכאי להם על פי הדין.
 • התשלום שנקבע עבור ימי המחלה על-פי החוק:
  • עבור יום המחלה הראשון לא זכאי העובד לתשלום.
  • עבור יום המחלה השני זכאי העובד ל-50% משכרו.
  • עבור יום המחלה השלישי זכאי העובד ל-50% משכרו.
  • החל מהיום הרביעי זכאי העובד לתשלום בגובה שכר מלא.
 • אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, העובד היה זכאי לתשלום לפי הנהוג במקום העבודה.
שימו לב
ימי ההיעדרות של העובד נוכו ממכסת ימי המחלה שצבר
אם לא היו ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ימי ההיעדרות נוכו משכרו (כלומר, הוא לא קיבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו).

מי זכאי?

 • עובד שכיר, שלפי הנחיות משרד הבריאות, נדרש להישאר בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה לפני ה-29.10.2020.
 • עובד שכיר שנדרש להישאר עם ילדו בשל חובת בידוד של הילד לפני ה-29.10.2020 לפי הנחיות משרד הבריאות.
 • להנחיות משרד הבריאות והגדרת האנשים שצריכים להישאר בבידוד ראו באתר הייעודי של משרד הבריאות.
 • במקרה של עובד שהוא או ילדו אובחן כחולה בקורונה, העובד זכאי לדמי מחלה גם לאחר אוקטובר 2020, בדומה לכל מחלה אחרת.
שימו לב
הזכאות לניצול ימי מחלה בתשלום מוענקת לעובדים שכירים בלבד
עובדים עצמאים אינם מקבלים פיצוי על הפסדי ההכנסה שנגרמים להם בשל הצורך לשהות בבידוד.

תהליך מימוש הזכות

 • העובד השוהה בבידוד נדרש לדווח למשרד הבריאות באופן מיידי על מקום מגוריו או מקום שהייתו ועל הימצאותו בבידוד. הדיווח ייעשה באחת מ-2 הדרכים הבאות:
 • על העובד להודיע למעסיק על שהייתו בבידוד. עד ל-28.10.2020, העובד נדרש להעביר למעסיק תעודת מחלה גורפת וטופס הצהרה שהוציא משרד הבריאות (תעודה זו אינה בתוקף יותר).
 • עובד שחזר מחו"ל נדרש לצרף אישור על מועד עזיבתו את אותה מדינה.
שימו לב
אין לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות. תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אותה מדינה (אם סיבת הבידוד היא חזרה מחו"ל), החליפו את אישור המחלה הרגיל.

עבודה מהבית במהלך תקופת הבידוד במקום ניצול ימי מחלה

 • עובד ומעסיק יכולים להסכים ביניהם כי העובד יעבוד מהבית בתקופת הבידוד (ויקבל משכורת במקום דמי מחלה).
 • לפי החוק, אין מניעה שעובד (שאינו חולה) יעבוד מהבית, אם מדובר בסוג עבודה שניתן לבצע מחוץ למקום העבודה הקבוע, בתנאי שלעובד ישנם תנאים המתאימים לכך, ושאין מדובר בדרישה בלתי סבירה ממנו.
 • עם זאת, לא ברור אם מעסיק יכול לחייב את העובד לעבוד מהבית במקום לנצל את ימי המחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה עקב הבידוד.

חשוב לדעת

עובד שנדבק בקורונה במהלך עבודתו או כתוצאה ממנה


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים