הקדמה:

עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה
אין לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה. במקום זאת על העובד להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות, לחתום על ההצהרה על היעדרותו ולצרף אישור על מועד עזיבתו את אותן מדינות, שכל מי ששב מהן חייב לשהות בבידוד
על העובד לדווח מייד על הישארותו בבידוד ועל מקום מגוריו או מקום שהייתו בבידוד, למוקד משרד הבריאות בטלפון 5400* או באמצעות טופס דיווח מקוון
אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לדרוש ממנו או לאפשר לו להגיע לעבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות

עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה", משרד הבריאות מנחה את מי ששהה בסין במחצית השנייה של ינואר 2020 או מאוחר יותר (גם אם שהה שם לזמן קצר), וכן כל מי ששהה בתאילנד, הונג קונג, סינגפור, מקאו, יפן או דרום קוריאה במהלך חודש פברואר או מאוחר יותר, לא לצאת למרחב הציבורי ולא לשהות במקומות ציבוריים ובכלל זה מוסדות חינוך, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מקומות בילוי וקניות, בתי חולים ומרפאות. כל זאת לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה שלו במדינות אלה. החובה חלה גם על בני ביתו וכן על מי ששהה באותו חדר, באותה כיתה או באותו כלי תחבורה (במרחק של 2 מושבים או פחות) עם אדם שנדבק בנגיף, וזאת במשך 14 יום מהמועד שבו נחשפו לאותו אדם.

שימו לב
 • למי ששהה ב-14 הימים האחרונים באחת מהמדינות שצוינו או בטאיוואן, איטליה או אוסטרליה, והופיע אצלו חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר:
  • עליו לגשת למרפאה או לבית חולים, בתיאום והודעה מראש על הגעתו, תוך כיסוי האף והפה במסכה או בבד והימנעות ממגע עם הסובבים אותו.
  • עליו להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית ולהתנהג בהתאם להוראות המפורטות באתר משרד הבריאות.
 • עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך יהיה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד.
  • עבור היום הראשון לא יקבל תשלום.
  • עבור היום השני יקבל 50% משכרו.
  • עבור היום השלישי יקבל 50% משכרו.
  • החל מהיום הרביעי יקבל תשלום בגובה שכר מלא.
  • אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבל העובד תשלום לפי הנהוג במקום העבודה.
שימו לב
על-פי פרסומים בתקשורת, עובד ששהה בבידוד יקבל תוספת של 14 ימי מחלה למכסת ימי המחלה שצבר עד כה. משמעות הדבר היא שהיעדרותו לא תנוכה ממכסת ימי המחלה שצבר עד כה. הזכאות לתוספת ימי מחלה אמורה להינתן במסגרת צו של שר הבריאות. צו זה טרם ניתן.
לפיכך, וכל עוד לא פורסם אחרת, ינוכו ימי ההיעדרות של העובד ממכסת ימי המחלה שצבר. אם אין ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ימי ההיעדרות ינוכו משכרו (כלומר, הוא לא יקבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו).

מי זכאי?

 • אדם ששהה בסין (אפילו שהות קצרה) במהלך חודש ינואר 2020 או לאחר מכן ושב לארץ (גם אם חזר דרך מדינה שלישית), וזאת למשך 14 יום ממועד שהייתו האחרון בסין.
 • אדם ששהה בתאילנד, הונג קונג, סינגפור, מקאו, יפן, דרום קוריאה או טיוואן במהלך חודש פברואר 2020 או מאוחר יותר, וזאת למשך 14 יום ממועד שהייתו האחרון.
 • בני משפחתו של אדם ששהה במדינות אלה בתקופות שצוינו ושב לארץ, וזאת במשך 14 ימים ממועד החשיפה האחרון לאותו אדם.
 • מי ששהו באותו חדר, כיתה, כלי תחבורה (עד מרחק של 2 מושבים) עם אדם שנדבק בנגיף, וזאת במשך 14 יום מהמועד שבו נחשפו לאותו אדם.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד השוהה בבידוד לדווח למשרד הבריאות באפן מיידי על מקום מגוריו או מקום שהייתו ועל הימצאותו בבידוד. הדיווח ייעשה באחת מ-2 הדרכים הבאות:
  • באמצעות הטלפון במס' 5400*
  • באמצעות מילוי טופס מקוון באתר משרד הבריאות
 • על העובד להודיע למעסיקו על שהייתו בבידוד ולהעביר אליו את המסמכים הבאים:
  1. תעודת מחלה גורפת שהוציא משרד הבריאות (התעודה היא כללית לכל עובד)
  2. ההצהרה על היעדרותו מהעבודה הכוללת את הפרטים הבאים:
   • שם העובד
   • תעודת הזהות של העובד
   • התקופה שבה העובד לא מסוגל להגיע לעבודה עקב הבידוד
   • יום השהייה האחרון באותה מדינה או יום המגע האחרון עם אדם שנדבק בנגיף
  3. אישור על מועד עזיבתו את המדינות הללו, כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו.
שימו לב
נוסח תעודת המחלה הגורפת מתיחס כרגע רק לשבים מסין, אך הוא אמור לשמש כאישור מחלה גם לשבים ממדינות אחרות


חשוב לדעת

 • אין לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות. תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אות מדינות, באים במקום אישור המחלה הרגיל.
 • חשוב לעקוב אחר פרסומי משרד הבריאות וההנחיות שיינתנו לצורך מימוש הזכאות לימי מחלה ודמי המחלה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים