בשנים 2012-2013 תורגמו לאנגלית כ- 700 דפי מידע באתר 'כל זכות', במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת 'Shira Pransky Project'.

על רקע חוסר במשאבים של 'כל זכות' לעמוד ברמת העידכונים והמהימנות המתחייבת, המידע באנגלית הוסר מהאתר בתאריך 2 בפברואר 2023.

During the years 2012-13, around 700 pages of information in kol Zchut were translated to English, as part of a collaboration with the 'Shira Pransky Project' non profit.

Since 'Kol Zchut' did not have the resources for maintaining the level of up-to-dateness and reliability needed, the information in English was removed on February 2nd, 2023.