כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב.

השגי 2012

 • סיימנו את השנה עם מעל ל-3,400 דפי תוכן בעברית (כולל דפים בכתיבה) - גידול שנתי של כ-65%
 • הרחבת התכנים התאפשרה ע"י הרחבה של מעגל השותפים לאתר.
 • השקענו בכל-זכות בערבית והגענו ל-535 דפי תוכן גידול שנתי של כ-100%
 • בחודש דצמבר 2012 ביקרו באתר מעל ל-111,000 מבקרים ייחודיים, גידול שנתי של כ-105%
 • בחודש דצמבר 2012 השתמשו באתר קרוב ל- 2,600 עובדי סיוע מקצועיים (לפי 15 כניסות ויותר לחודש), גידול שנתי של כ-160%

הסבר מקוצר על נתונים כספיים

 • גייסנו תרומות ומענקים בסך של כ-1,600,000 ש"ח, וכן קיבלנו הלוואה בסך 100,000 ש"ח שנפרעה בראשית 2013
 • מתוך הסכום הזה החזרנו הלוואות שהתקבלו בשנים 2010-2011 בסך 606,000 ש"ח
 • בנוסף גייסנו תרומות בשווה כסף (in kind) בהיקף של כ-700,000 ש"ח
 • ב-2012 הוצאנו כ- 1 מליון ש"ח הוצאה תזרימית
 • העסקנו סה"כ 10 שכירים, רובם בחלקיות משרה
 • מנכ"ל כל זכות שימש בתפקידו בהתנדבות במשרה מלאה במשך כל 2012
 • הפעילויות המרכזיות היו: הרחבת התכנים באתר, המשך גיוס שותפים למען הקמת קהילות הידע, הכנות ויישום של המיזם המשותף לזכויות ניצולי השואה והדרכת עובדי ומתנדבי מחלקות רווחה ועמותות
 • בסוף 2012 חתמנו על חוזה למיזם משותף עם הרשות לניצולי השואה, במסגרתו התחלנו לקבל חלק מעלות הפרויקט
 • כמו כן נעזרנו בלא מעט עבודת מתנדבים

הכנסות והלוואות 2012

תרומות למיזם (סכומים מעוגלים)

תורם סכום הערות
משפחת קורן 385,000 ש"ח מימוש של הלוואות מ-2010 ו-2011
קרן גלילאו 200,000 ש"ח בחלקו מימוש של הלוואה מ-2010
תורמים פרטיים ישראליים 240,000 ש"ח בחלקו מימוש של הלוואות מ-2010 ו-2011
תורמים פרטיים מארה"ב 87,000 ש"ח חברים ישראלים שגרים בארה"ב
קרן חברתית גדולה 80,000 ש"ח
הקרן החדשה לישראל 78,000 ש"ח מענק 2011/2012 ו-2012/2013
מיטב בית השקעות 71,000 ש"ח בחלקו מימוש הלוואה מ-2011
חברות פרטיות מישראל 62,500 ש"ח
חברת טבע 30,000 ש"ח

פרוייקטים משותפים

שותף הפרוייקט סכום הערות
איגוד האינטרנט הישראלי 28,000 ש"ח מענק סיוע לפיתוחים בקוד פתוח. סיום פרוייקט מ-2011
הקרן לידידות 103,000 ש"ח (מתוך תקציב של כ-140,000 ש"ח) פרוייקט הדרכת עובדות מח' לשירותים חברתיים על שימוש באתר 'כל זכות'
קרן גנדיר 140,000 ש"ח פרוייקט ריכוז והנגשת זכויות צעירים/ות בישראל
פרויקטים עם ממשלת ישראל 31,000 ש"ח

תרומות נוספות

דו"ח מבוקר ל-2012

דו"ח כספי 2012 של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO). הדו"ח כתוב כמובן בשפה חשבונאית. לצורך הסברים נוספים אפשר לקרוא את הדו"ח המילולי שהוגש לרשות התאגידים.

דו"ח מילולי ל-2012 שהוגש לרשות התאגידים

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש דו"ח מילולי פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.

רשימת מקבלי השכר הגבוה ל-2012

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש את רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בארגון פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.