אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הרשות לזכויות ניצולי השואה - לוגו.jpg

באוקטובר 2012 נחתם חוזה בין הרשות לזכויות ניצולי השואה וכל-זכות, במסגרתו הוסכם על הקמת אתר מידע לאומי לזכויות ניצולי השואה בישראל. מטרת הפרויקט היא הנגשת כל המידע אודות זכויות ושירותים להם זכאים ניצולי שואה, לציבור ניצולי השואה, בני משפחותיהם, באי כוחם, מתנדבים, נציגי מרכז המידע הלאומי וכלל הציבור. זאת, כדי להגדיל את מספר ניצולי השואה אשר יממשו זכויות ושירותים מתוקף החוקים והנהלים הקיימים, ומתוך השירותים הרבים המוצעים על ידי גורמים שונים לניצולי שואה בישראל.

המיזם הסתיים ב-30.9.2017 אולם כל זכות והרשות לזכויות ניצולי שואה מחוייבים להמשך שמירת עדכניות ושלמות המידע באתר.

העיקרון השיתופי

בבסיס הפרויקט שבנדון עומד העיקרון השיתופי, המאפשר למספר רב של גופים לתרום באופן מידי ושוטף ליצירת בסיס מידע רחב, והכול תוך הקפדה על מהימנות ועדכניות המידע. משרדי הממשלה והארגונים השונים העוסקים בזכויות ובשירותים הניתנים לניצולי השואה בישראל הנם שותפי התוכן המרכזיים בפרויקט. שיתוף הפעולה של כלל הארגונים השותפים חיוני להצלחת הפרויקט.

רשימת הגופים שמחוייבים לתכנים במיזם

איך עושים את זה

  • כל הארגונים המסייעים לניצולי השואה הרשומים למעלה הצטרפו כבר למיזם. לכל ארגון יש כמה דרכים לעדכן את המידע הרלבנטי לפעילותו באתר המידע.
  • אין צורך להיות מומחה למחשבים כדי להשתתף – רק מומחה לתוכן המקצועי הרלבנטי לניצולי השואה. צוות כל זכות מסייע בכל עניין הכרוך בתפעול אתר האינטרנט, והוא עומד לרשות האירגונים בליווי והדרכה לכל אורך הדרך.

מעורבות הארגונים השותפים

  • בחירת נציג ארגון: נציג הארגון יהיה איש הקשר מול מנהלת הפרויקט ב"כל זכות", עו"ד סיגל רונן-כץ ואחראי לאישור המידע הנוגע לזכויות והשירותים שמעניק הארגון לניצולי השואה.
  • מחויבות לשמירה על עדכניות המידע: גם לאחר עדכון המידע הראשוני באתר כל זכות, יש לשמור על כך שהמידע המופיע באתר יהיה תמיד מלא, מעודכן ומדויק.