כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב

מיוני 2017 ועד למאי 2021 'כל זכות' פעלה בסיוע מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

מאז חודש יוני 2021 'כל זכות' פועלת ישירות במימון של משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי, במטרה להעמיק ולהרחיב את הפעילות.

אין בסיוע של משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל (עד למאי 2021), ומערך הדיגיטל הלאומי (החל מיוני 2021) - משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

הישגי 2023

כל זכות - סיכום 2023.jpg

תקציב

  • התקציב המאושר לשנת 2023 היה כ- 9.3 מיליון ש"ח.

תרומות בשנת 2023

מקור התרומה סכום הערות
קרן דיאן וגילפורד גלייזר כ- 243 א' ש"ח תגבור פעילות 'כל שירות חירום'
ג'וינט ישראל 200 א' ש"ח תגבור פעילות 'כל שירות חירום'
קרן גנדיר וקרן שעשוע 50 א' ש"ח שירותים לצעירים/ות באתר 'כל שירות'
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) כ- 60 א' ש"ח כולל תרומות דרך האינטרנט ועיגול לטובה

תרומות נוספות

דו"חות כספיים מבוקרים ודו"חות מילוליים לשנת 2023

הדו"ח הכספי של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO).

ניתן יהיה לצפות בדו"וחת הכספיים ובדוחות המילוליים לאחר שיוגשו לרשות התאגידים, כמו גם בנתונים נוספים לשנת 2023 - באתר גיידסטאר ישראל.