ארגון כתף לכתף פועל לקידום משפחות המתמודדות עם עוני ממצב של תלות לעצמאות כלכלית, חברתית ורגשית, תוך התאמה לאוכלוסיות השונות (כגון: אמהות חד-הוריות, עולים, בני החברה הערבית וחרדים).
הארגון פועל בפריסה ארצית ביישובים שונים, בשיתוף פעולה עם ארגונים ומתנדבים רבים ובתוכניות משותפות עם משרדים ממשלתיים שונים.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:yehuda@katef.org.il
כתובת:רח' זכות משה 4, באר שבע 8463714
טלפון:08-6634793
פקס:072-2447773
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

פעילות הארגון

 • מודל העבודה של הארגון מבוסס על תפיסה הוליסטית ובניית תהליך מוכוון תוצאות, המציע למשפחות פתרון ארוך טווח, מקיף ומעמיק.
 • התוכנית פועלת עבור כל משפחה בארבעה צירי עבודה מרכזיים הקשורים זה בזה:
  • איכות חיים - התייחסות הן לסביבה הפיסית והן למצב הנפשי של בני הזוג.
  • ניהול כלכלי - שיקוף ואיזון כלכלי, הסדרי פריסת חוב ותהליך של איזון לטווח ארוך, מיצוי זכויות.
  • חינוך - חיזוק התא המשפחתי על ידי העצמת הורים, מתן כלים להתמודדות עם ילדים והפניה לאנשי מקצועי בהתאם לאבחון המשפחתי.
  • תעסוקה - שילוב במעגל התעסוקה, אבחון וקידום בני הזוג למימוש עצמי ולהגדלת הכנסה מתעסוקה.
 • הפעילות נעשית על-ידי הקמת מוקד פעילות יישובי המאגד בתוכו 20 משפחות העוברות תהליך ליווי פרטני אינטנסיבי על ידי מנחה משפחות.
 • המנחה אחראי על ניהול המוקד ובניית תהליך ההתערבות מול כל משפחה למשך תקופה של שנה-שנתיים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם